Αρχική Σελίδα » Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σεβ. Επιφάνιος, Μητροπολίτης Θήρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Ρούσσος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρος

ΜΕΛΗ

Δημήτριος Γκινοσάτης

Ιωάννης Σιγάλας

Δημήτριος Δεναξάς 

Ιωάννης Ζώρζος

Γεώργιος Δαρζέντας

Χαράλαμπος Δρόσος

αιδ. Εμμανουήλ Λειβαδάρος